Výluka e-shopu od 13.9. - 22.9. 2019. Objednávky přijímáme a začneme je vyřizovat od 23.9. 2019. Děkujeme za pochopení.

Hydrogenuhličitan amonný E 503 (ii), 10g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Potravinářské aditivum E 503 (ii) o čistotě min. 99%.
Dostupnost Skladem
Cena 9,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 11 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Chemikálie práškové
 

Hydrogenuhličitan amonný E 503 (ii), vzorec NH4HCO3, bílý prášek o čistotě min 99%.

Číslo CAS: 1066-33-7

  • Potravinářské aditivum E 503 (ii). 

Specifikace
NH4HCO3            Min. 99,0 %
Netěkavé látky     Max. 500 mg/kg 
Chloridy              Max. 30 mg/kg 
Sírany                Max. 3 mg/kg 
Arsen                 Max. 3  mg/kg 
Olovo                 Max. 2 mg/kg  
Rtuť                   Max. 1  mg/kg 
pH (5% roztok)    7,0 – 8,1

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: varování

H302 Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.