Chlorečnan draselný, 500g - prodej pouze na IČO

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 1 hodnocení
 
 
Prášek chlorečnanu draselného, čistota min. 99,7%.
Dostupnost Skladem
Cena 187,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 227 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Chlorečnan draselný
 
Pořízení, držení nebo použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení.
  
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh se od 2.9. 2014 omezuje prodej chlorečnanu draselného pouze pro profesionální užití - tedy osobám s IČO. 
 
V objednávacím formuláři je nutné uvést platné IČO, jinak bohužel Vaši objednávku nemůžeme vyřídit. Zasíláme pouze zákazníkům v ČR.
 
Chlorečnan draselný, vzorec KClO3, sypký jemný bílý prášek, částice do 100 mikronu, čistota 99,7%.
 
CAS: 3811-04-9

Specifikace
 KClO3   min.  99,7 %              látky nerozpustné ve vodě  max. 0,03 %
 chloridy  max. 0,025 %             Na  max. 0,05 %
 sírany  max. 0,01 %    zbytek na sítě 0,180 mm  max. 1%
 Fe  max. 0,003%    BrO3  max. 0,02 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí 

Oxidující, zdraví škodlivý při požití a vdechování, dlouhodobě toxický pro vodní organismy
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chrante pred teplem/jiskrami/otevreným plamenem/horkými povrchy.
P220 Uchovávejte/skladujte oddelene od horlavých materiálu.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/štít, ochranný oděv.
 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.