Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hořčíková krupice - jemná, 500g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Jemná hořčíková krupice, vyráběná z Mg čistoty 99,8%.

Dostupnost Skladem
Cena 367,80 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 445 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hořčík
 
 

Hořčíková krupice, Mg - velmi jemná struktura, čistota min. 99,8%.

CAS:7436-95-4

Mg min. 98,0 %, MgO max. 2,0 %, velikost zrn cca 200 mikronů.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí

H228 Hořlavá tuhá látka. 
 
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá, může se vznítit.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte vápenec, suchý písek nebo speciální prášky pro hašení kovů.

P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář