Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hořčíková krupice - nejjemnější, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Velmi jemná hořčíková krupice, vyráběná z Mg čistoty 99,8%.

Dostupnost Skladem
Cena 243,80 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 295 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hořčík
 
 

Hořčíková krupice, Mg - nejjemnější hořčík na trhu, vyráběný z Mg čistoty 99,9%.

CAS:7436-95-4

Specifikace
Mg aktivní min. 98,5 %
MgO:        max. 2,0 %
Železo:     max.0,2 %
Chlór:       max.0,005 %
Rozpustnost: max 0,2 % nerozpustný v HCl
Sypná hmotnost: cca 0,60 g/cm3
 
Granulometrie
zbytek na sítě 0,100mm 7%
zbytek na sítě 0,063-0,100mm 49%
propad sítem 0,063mm 44%

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí
 
H228 Hořlavá tuhá látka. 
 
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá, může se vznítit.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte vápenec, suchý písek nebo speciální prášky pro hašení kovů.

P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář