Měď prášková Cu100, 10g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 

Měděný prášek Cu100, čistoty min 99%, sypký jemný prášek, červeno-hnědé barvy.

Dostupnost Skladem
Cena 19 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 23 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Měď
 

Měď prášková - Cu100, sypký jemný prášek červeno-hnědé barvy výráběný z čisté mědi, neobsahuje maziva. Částice mají granulovitý tvar.

Číslo CAS: 7440-50-8

Specifikace, chemická analýza
obsah Cu min. 99%
Fosfor P   <0,001 %
Cín Sn     <0,001 %
Olovo Pb  <0,001 %
Železo Fe   0,003 %
Zinek Zn  <0,001 %
Kyslík v molekulární podobě O2 0,13 %
Hustota: 8,9 g/cm3 při 20°C
Látka není hořlavá ani samozápalná
 
Sítová analýza - velikost částic
nad 100 µm max. 1 %
do 100 µm 99 - 100 %
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte. 

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.