UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY!!!ŽE VE DNECH 28.9.-30.9.2022 BUDEME OBJEDNÁVKY POUZE EVIDOVAT A PŘIJÍMAT, ODESÍLAT  ZAČNEME OD PONDĚLÍ 3.10.2022., DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VAŠI PŘÍZEŇ.TÝM PK CHEMIE.  

Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Oxid lanthanitý, 10g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Oxid lanthanitý, velmi jemný bílý prášek, čistota min. 99,9%.
Dostupnost Skladem
Cena 32,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 39 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Oxid lanthanitý
 

Oxid lanthanitý - La2O3,  velmi jemný bílý prášek - svou jemností připomíná pudr, čistota min 99,9%.

Číslo CAS:1312-81-8

Významné uplatnění nalézají sloučeniny lanthanu, předevšímoxid lanthanitý La2O3 ve sklářském průmyslu. Sklo s obsahem malých množství této sloučeniny získává vysokýindex lomu a vykazuje nízký světelný rozptyl - používá se proto často pro výrobu optických čoček v objektivech filmových kamer nebo dalekohledech. Sklo s obsahem lanthanu pohlcuje infračervené záření a vyrábí se z něj optické filtry, propouštějící pouze viditelné světlo.
zdroj: Wikipedia.org

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Standardní věty o nebezpečnosti / Signální slovo: varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H315 Dráždí kůži. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

P261 Zamezte vdechování prachu. 
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

 

 
 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář