Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Peroxid barnatý, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Peroxid barnatý, extrémně jemný prášek.
Dostupnost Skladem
Cena 65,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 79 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Peroxid barnatý
 

 

Extrémně jemný prášek (tzv. pudr) čistého ( min.98% ) peroxidu barnatého, vzorec BaO2.

Číslo CAS:1304-29-6

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo:nebezpečí

H272 Může zesílit požár, oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Bezpečnostní pokyny

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.  

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář