Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hydrogenuhličitan sodný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 4 hodnocení
 
 

Hydrogenuhličitan sodný, technická kvalita, vzorec NaHCO3, čistota min 99%.

Dostupnost Skladem
Cena 34,70 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 42 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Chemikálie práškové
 

Hydrogenuhličitan sodný, vzorec NaHCO3, bílý krystalický prášek o čistotě min 99%.

CAS:144-55-8

Technická kvalita

Specifikace
NaHCO3                               Min. 99,00%
Vlhkost                                 Max. 0,25% 
Látky nerozpustné ve vodě    Max. 0,02% 
Chloridy                               Max. 0,02% 
Sírany                                  Max. 0,02 %
Železo                                  Max. 20,00 mg/kg

Molekulová hmotnost: 84,01 g/mol

 

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP) a nepodléhá povinnému označování dle nařízení 1272/2008/ES (CLP).

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující)

  • Odpovědět Soda na praní
    1.6.2017 00:21 | Alžběta Kotková
    Dobrý den, jde toto použít jako prací soda, nebo ne? Díky, A.Kotková

Přidat komentář