Hliníkový prášek, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 2 hodnocení
 

Hliníkový prášek AlPRA, velmi jemná struktura.

Dostupnost Skladem
Cena 65,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 79 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hliníkový prášek
 
 


Hliníkový prášek - AlPRA - velmi jemný, CAS:7429-90-5

 •  jemný prášek stříbrošedé barvy vyráběný z hliníku čistoty min. 99 %, aktivní hliník nejméně 98 %
 •  průměrná velikost částic D50 je 51,47 mikronů - částice sférického tvaru 
 •  zbytek na sítu 0,10µm             zůstatek 0,81 %
 •  zbytek na sítu 0,063µm           zůstatek 25,14 %
 •  zbytek na sítu 0,045µm           zůstatek 48,67 %
 •  propad pod 0,045µm               zůstatek 51,33 %
                                                                                                                                                                                                                                                                     
  Specifikace
  Fe                          max.0,14 %
  Si                           max.0,07 %
  Cu                          max.0,001 %
  Vlhkost                    max.0,2 %
  Sypná hustota             0,95 - 1,24g/cm3
  Bod tání                    661°C
  Bod vzplanutí prachu      250°C
  Teplota hoření             asi 2500°C
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí  
 
H228 Hořlavá tuhá látka.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
 
 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
 P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
 P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek.
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  
 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.