Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hliníkový pudr - stříbřenka, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Hliníkový prášek(potažený) - pudr AlPU2 - stříbřenka.

Dostupnost Skladem
Cena 95 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 115 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hlinìkový pudr - stříbřenka
 
 

Hliníkový pudr - AlPU2, "stříbřenka", velmi jemný prach ( tzv.pudr ) stříbrné barvy vyráběný z hliníku čistoty min. 99%. Aktivní kov min. 92%. 

CAS:7429-90-5

  • Průměrná velikost částic D50 je 29,9 mikronů-částice tvaru mikrolístečků, zbytek na sítě 45mikronů je max. 11 %. Obsah minerálního oleje max. 2%. Výborná krycí schopnost 7400 cm2/gram.                                                                                                                                                                                                                                
  • Tento hliníkový pigment je ideální i na výrobu stříbrného jmelí!
  • Prášek je velmi lehký a poletuje vzduchem, je proto dobré mít na sobě při manipulaci ochranné pomůcky- brýle, rukavice, plášť.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí                                                                                                                                                                                                                                           

H228 Hořlavá tuhá látka

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. 

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek.


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář