Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hořčík Grignarda pro syntézu, 50g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Hořčík kovový dle Grignarda pro syntézu - drobné hořčíkové hoblinky, třísky čistoty 98% Mg.

Dostupnost Skladem
Cena 100 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 121 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hořčík dle Grignarda
 

Hořčík Grignarda pro syntézu - různorodé hoblinky a třísky, určený pro chemické syntézy Grignardovy reakce H. s organickými halogensloučeninami.

Další použití látky - jako zdroj velmi intenzivního světla při zapálení (užití ve fotografii), jako konstrukční materiál ve formě slitin s jinými kovy v automobilovém a leteckém průmyslu.

CAS: 7439-95-4

  • Kov krystalizující v hexagonální soustavě
  • Barva stříbrolesklá, délka hoblin cca 3-15mm
  • 1g obsahuje asi 92 kousků 
Specifikace

Obsah:                        98,00% Mg
Bod vzplanutí:              500°C
Bod varu:                    1090°C
Molekulová hmotnost:   24,31 g/mol
Hořlavost:                    Vysoce hořlavý 
 
Koncentrace dalších prvků:
Hliník (Al) - 0,0038%
Křemík (Si) - 0,0134%
Měď (Cu) - 0,0014%
Mangan (Mn) - 0,0192%
Železo (Fe) - 0,0135%
Nikl (Ni) - 0,0009%
Zinek (Zn) - 0,0033% 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí
 
 H228 Hořlavá tuhá látka. 
 H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 
 H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá, může se vznítit.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
 
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 
P420 Skladujte odděleně.
P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle, obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální hasící prášek na kovy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.