Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Hořčík Grignarda pro syntézu, 50g

Novinka
Neohodnoceno
161 Kč 133,10 Kč bez DPH
Skladem

Hořčík kovový dle Grignarda pro syntézu - drobné hořčíkové, třísky čistoty 99,910% Mg.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hořčík Grignarda pro syntézu - různorodé hoblinky a třísky, určený pro chemické syntézy Grignardovy reakce H. s organickými halogensloučeninami.

Příslušná určení použití látky - pro laboratorní, vědecké nebo průmyslové použití.

CAS: 7439-95-4

  • Kov krystalizující v hexagonální soustavě
  • Barva stříbrolesklá až šedivá, bez zápachu
Specifikace

Obsah:                        99,910% Mg
Bod vzplanutí:             390-650°C
Bod varu:                    1090°C
Molekulová hmotnost:   24,31 g/mol
Hustota při 20°C:          1,74g/cm³
Hořlavost:                    Vysoce hořlavý 
 
Koncentrace dalších prvků:
Hliník (Al):       0,007%
Křemík (Si):     0,0130%
Měď (Cu):        0,0004%
Mangan (Mn):  0,009%
Železo (Fe):     0,0027%
Nikl (Ni):         0,0005%
Zinek (Zn):      0,003%
Olovo (Pb):      0,005%
Cín (Sn):         0,0034% 
Vápník (Ca):    0,0027%
Sodík (Na):      0,0026%
Chlor celkový:  0,0046%


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí
 
 H228 Hořlavá tuhá látka. 
 H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 
 H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá, může se vznítit.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
 
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 
P420 Skladujte odděleně.
P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle, obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální hasící prášek na kovy.
P302+P335+P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: