Hliníkový prášek, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 20 hodnocení
 
 

Hliníkový prášek AlPRA, velmi jemná struktura.

Dostupnost Skladem
Cena 326,40 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 395 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hliníkový prášek
 
 

Hliníkový prášek - AlPRA - velmi jemný, CAS:7429-90-5

  •  jemný prášek stříbrnošedé barvy vyráběný z hliníku čistoty min. 99 %, aktivní hliník nejméně 98 %
  •  průměrná velikost částic je 65 mikronů - částice sférického tvaru 
  •  zbytek na sítě 63µm           max. 40%
  •  zbytek na sítě 45µm           max. 60%
  •  propad sítem 200µm           100%
Specifikace
Fe                          max.0,35%
Si                           max.0,4%
Cu                          max.0,02%
Vlhkost                    max.0,2%
Sypná hustota             0,95 - 1,25g/cm3
Bod tání                    661°C
Bod vzplanutí prachu      250°C
Teplota hoření             asi 2500°C
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí   
 
 H228 Hořlavá tuhá látka.
 H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
 
 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
 P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
 P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek
 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.