Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Síra prášková, 3kg

Neohodnoceno
235 Kč 194,20 Kč bez DPH
Skladem

Síra prášková, velmi jemný prášek čistoty min. 99,85%.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Síra prášková, značka S, velmi jemný žlutý prášek čistoty min. 99,85%. 
 
CAS: 7704-34-9
 
  • Obdobně jako práškový zinek lze použít na zachycení a odstranění vylité rtuti, ale také k vysiřování sudů, sklepů a jejich desinfekci.
  • Výborná jako přídavná látka do mazacích a chladících olejů při obrábění.
Specifikace jakosti:

Obsah síry                    min. 99,85 %
Vlhkost                         max. 0,010 %
Organické látky(živice)   max. 0,020 %
Volná H2SO4                 max. 0,0100 %
Popel                            max. 0,100 %
   

Zbytek na sítě:

0,045 mm max. 2,5 %
0,063 mm max. 0,3 %
0,150 mm            0 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
 
Signální slovo: Varování
 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H315 Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Další nebezpečnost:
Působí dráždivě na kůži. Prach může dráždit oči a dýchací orgány. Tepelný rozklad může vést k uvolňení dráždivých plynů a par. Při spalování může vznikat oxid siřičitý.
Dostupné údaje o produktu nepoukazují na nebezpečí pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
Tento materiál je hořlavý a může být zapálen teplem, jiskrou, nebo dalšími zápalnými zdroji (např.statickou elektřinou, zápalným plamenem, mechanickým/elektrickým zařízením). V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs.
 
Piktogramy: GHS07 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: