Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Titan - špony, 100g

1 hodnocení
169 Kč 139,70 Kč bez DPH
Skladem

Jemné titanové špony. Obsah titanu v kovu min. 98%.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jemné titanové špony a hoblinky, netříděné velikosti, délka mm až desítky mm -viz.foto.
CAS: 7440-32-6
Špony jsou nečištěné a obsahují malé množství oleje a zbytky z obrábění.
Specifikace
Ti - 98 %
Fe - 0,4-0,5 %,
Al - 0,5-0,6 %
V - 0,3-0,4 %
Ni - 0,4-0,5 %
ostatní 0 - 0,4% 
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí 
 
Údaje o nebezpečnosti

H228 Hořlavá tuhá látka. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek.
 
Další nebezpečnost:
 
Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: