Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Versálová modř, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
Action
 

Modrý prášek bez zápachu, organické barvivo.

Dostupnost Skladem
Běžná cena 305 Kč
Ušetříte 44 Kč (–14 %)
Cena 215,70 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 261 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Versálová modř
 

Výborně sublimující sytě modré organické barvivo. Organický pigment pro průmyslové využití.

CAS: 147-14-8

Obsah modrého pigmentu > 97%

Pryskyřičné, kalafunové kyseliny, draselná sůl < 2%

Kalafuna < 1%

pH: 5,5 - 7,5 20°C g/l H2O

Relativní hustota: 1,581 g/cm3

Nerozpustný ve vodě

Obsahuje kalafunu, může vyvolat alergickou reakci. (EUH208)

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný, přesto je potřebné preventivně dodržovat bezpečnostní opatření obvyklá při zacházení s chemikáliemi, aby bylo zamezeno styku s pokožkou, očima a dýchacími cestami. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

Na základě informací dostupných výrobci / dovozci výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle evropské legislativy pro klasifikaci a značení dle směrnice 67/548/EHS ani dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Směs rozvířeného prachu se vzduchem může být výbušná.

                                   

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář