Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Versálová modř, 50g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 1 hodnocení
 
 

Modrý prášek bez zápachu, organické barvivo.

Dostupnost Skladem
Cena 52,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 63 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Versálová modř
 

Výborně sublimující sytě modré organické barvivo. Organický pigment pro průmyslové využití.

CAS: 147-14-8

Obsah modrého pigmentu > 97%

Pryskyřičné, kalafunové kyseliny, draselná sůl < 2%

Kalafuna < 1%

pH: 5,5 - 7,5 20°C g/l H2O

Relativní hustota: 1,581 g/cm3

Nerozpustný ve vodě

Obsahuje kalafunu, může vyvolat alergickou reakci. (EUH208)

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný, přesto je potřebné preventivně dodržovat bezpečnostní opatření obvyklá při zacházení s chemikáliemi, aby bylo zamezeno styku s pokožkou, očima a dýchacími cestami. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

Na základě informací dostupných výrobci / dovozci výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle evropské legislativy pro klasifikaci a značení dle směrnice 67/548/EHS ani dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se). 

Směs rozvířeného prachu se vzduchem může být výbušná.

                                   Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář