Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Železo pentakarbonylové, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Jemný prášek.
Dostupnost Skladem
Cena 106,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 129 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Železo
 

Jemný prášek pentakarbonylového železa, velikost částic cca do 100 mikronu. Podrobnější specifikace není k dispozici.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  

Údaje o nebezpečnosti
H228 Hořlavá tuhá látka. 

Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 
P370 + P378 V případě hašení použijte přášek hasící kov.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář