Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Benzoan sodný, 100g

2 hodnocení
30 Kč 24,80 Kč bez DPH
Skladem

Benzoan ( benzoát ) sodný. Jemný, bílý prášek do cca 100mikronů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Benzoan (benzoát) sodný, vzorec - C6H5COONa, čistá látka, jemný, bílý prášek do cca 100 mikronů. Obsah benzoátu sodného min.99% 

CAS: 532-32-1

 

Specifikace jakosti, parametry:

Obsah benzoátu sodného                      min. 99 %

Vlhkost                                                max. 1,5 %

Chlorované sloučeniny (jako chloridy)    max. 0,06 %

Snadno oxidovatelné látky                    0,500 ml

Alkalita, acidita                                    max. 0,25ml titr.činidla

Těžké kovy                                          max. 10,00 mg/kg

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny                 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další nebezpečnost

V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs. Nebezpečí výbuchu prachu.

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT ( perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: