Hliníkový prášek, 10g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Hliníkový prášek AlPRA, velmi jemná struktura.

Dostupnost Skladem
Cena 19,80 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 24 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hliníkový prášek
 
 

Hliníkový prášek - AlPRA - velmi jemný, CAS:7429-90-5

  •  jemný prášek stříbrnošedé barvy vyráběný z hliníku čistoty min. 99 %, aktivní hliník nejméně 98 %
  •  průměrná velikost částic je 65 mikronů - částice sférického tvaru 
  •  zbytek na sítě 63µm           max. 40%
  •  zbytek na sítě 45µm           max. 60%
  •  propad sítem 200µm           100%
Specifikace
Fe                          max.0,35%
Si                           max.0,4%
Cu                          max.0,02%
Vlhkost                    max.0,2%
Sypná hustota             0,95 - 1,25g/cm3
Bod tání                    661°C
Bod vzplanutí prachu      250°C
Teplota hoření             asi 2500°C
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí   
 
 H228 Hořlavá tuhá látka.
 H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
 
 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
 P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
 P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek.
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  
 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.