Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Versálová červeň, 50g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 5 hodnocení
 
 

Červený prášek bez zápachu, organické barvivo.

Dostupnost Skladem
Cena 48,80 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 59 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Versálová červeň
 

Výborně sublimující sytě červené organické barvivoOrganický pigment pro průmyslové využití.

CAS: 2814-77-9

Obsah červeného pigmentu 94,5 - 96,5%, červený prášek bez zápachu

pH: 6,5 - 8,5 20°C 10g/l H2O

Hustota: 1,448 g/cm3

Nerozpustný ve vodě

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný, přesto je potřebné preventivně dodržovat bezpečnostní opatření obvyklá při zacházení s chemikáliemi, aby bylo zamezeno styku s pokožkou, očima a dýchacími cestami. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

Na základě informací dostupných výrobci / dovozci výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle evropské legislativy pro klasifikaci a značení dle směrnice 67/548/EHS ani dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). Výrobek nepodléhá povinnému označování dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Složky této směsi nesplňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Směs rozvířeného prachu se vzduchem může být výbušná.

 • Odpovědět 23.11.2018 20:52 | filip frei
  Mohu se zeptat kolik gramů pigmentu by bylo potřeba k menší dímovnici

 • Odpovědět Dýmovnice
  7.11.2017 19:53 | Vít Pohorský
  Šlo by to s "cukrovou"( cukr+kno3) dýmovnicí ?

 • Odpovědět Dýmovnice
  4.11.2017 10:15 | Vít Pohorský
  Dobrý den dalo by se toto organické barvivo použít jako obarvení dýmu do dýmovnice ?

  • Odpovědět Re: Dýmovnice
   5.11.2017 11:15 | Admin
   Ano, na obarvení dýmu je toto barvivo použitelné a to samé platí pro versálovou modř.

Přidat komentář