UPOZORNĚNÍ: VÝLUKA ESHOPU VE DNECH27.6.-1.7.2022 DOVOLENÁ, objednávky budeme pouze přijímat, odesílat začneme odpondělí 4.7.2022.Děkujeme za pochpenéí a Váš zájem. Tým PKchemie

Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hořčík Grignarda pro syntézu, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
New
 

Hořčík kovový dle Grignarda pro syntézu - drobné hořčíkové třísky čistoty 99,910% Mg.

Dostupnost Skladem
Cena 528,90 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 640 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hořčík dle Grignarda
 

Hořčík Grignarda pro syntézu - různorodé hoblinky a třísky, určený pro chemické syntézy Grignardovy reakce H. s organickými halogensloučeninami.

Příslušná určení použití látky - pro laboratorní, vědecké nebo průmyslové použití.

CAS: 7439-95-4

  • Kov krystalizující v hexagonální soustavě
  • Barva stříbrolesklá až šedivá, bez zápachu
Specifikace

Obsah:                         99,910% Mg
Bod vzplanutí:             390-650°C
Bod varu:                     1090°C
Molekulová hmotnost:   24,31 g/mol
Hustota při 20°C:          1,74g/cm³
Hořlavost:                    Vysoce hořlavý 
 
Koncentrace dalších prvků:
Hliník (Al):       0,007%
Křemík (Si):     0,0130%
Měď (Cu):        0,0004%
Mangan (Mn):  0,009%
Železo (Fe):     0,0027%
Nikl (Ni):         0,0005%
Zinek (Zn):      0,003%
Olovo (Pb):     0,005%
Cín (Sn):        0,0034% 
Vápník (Ca):   0,0027%
Sodík (Na):     0,0026%
Chlor celkový: 0,0046%

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí
 H228 Hořlavá tuhá látka. 
 H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 
 H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá, může se vznítit.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
 P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
 P420 Skladujte odděleně. 
 P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
 P280 Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle, obličejový štít.
 P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální hasící prášek na kovy.
 P302+P335+P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář