Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Síran hořečnatý - Hořká sůl, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Síran hořečnatý heptahydrát - hořká sůl, hnojivo v krystalické formě.
Dostupnost Skladem
Cena 42,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 51 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Síran hořečnatý
 

Síran hořečnatý heptahydrát - tzv. " hořká sůl ", vzorec MgSO4 x 7H2O, krystalický bezbarvý prášek v technické kvalitě.

CAS: 10034-99-8

Hnojivo sloužící k odstranění nedostatku hořčíku v rostlinách.

Specifikace:

Síran hořečnatý heptahydrát  min. 98 %

Vodorozpustný oxid hořečnatý MgO min. 15% hmot.

Rozpustnost:               710 g/litr

Molekulová hmotnost:  246,481 g/mol

Rozsah a způsob použití:
Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2 až 5 % koncentraci na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin. Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. Hořká sůl je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat. Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Dochází při tom k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě. Tato vlastnost je pro tuto sůl typická.

Další nebezpečnost:

Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám předložených informací, žádné škody na zdraví.
Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Dobře rozpustný ve vodě.

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP) a nepodléhá povinnému označování dle nařízení 1272/2008/ES (CLP).

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

 

  • Odpovědět 8.2.2017 13:59 | Jitka Válková
    Dobrý den, dá se prosím tento síran použít i ke koupelím nohou, nebo je potřeba pouze potravinářský. Děkuji za odpověď. Jitka

Přidat komentář