Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Stříbro práškové jemné 99,9%, 1g

3 hodnocení
50 Kč 41,30 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…
Jemný stříbrný prášek čistoty min. 99,9%

Detailní informace

Detailní popis produktu

Velmi jemný stříbrný prášek čistoty Ag min. 99,9%, standardně je však 99,9+%. Střední velikost částic D50 = 23mikronů.
Přesné chemické složení i zrnitost - precizní výroba. Určeno pro profesionální uživatele.
Číslo CAS: 7440-22-4
 
 Specifikace
 Velikost zrn prášku
Ag 99,9%
Cu <0,0050%
K  <0,0020%
Fe <0,0030%
Ni <0,0030%
Na 0,0015%
S  <0,0020%
Pb <0,0030%
Ztráta žíháním - cca 0,100%

Střední velikost částic D50= 23 mikronu
Částice menší než 39 mikronu: 90%
Částice menší než 21 mikronu: 21%
Částice menší než 8 mikronu:   8%

Doporučený účel použití: používá se k výrobě kontaktů, pseudoslitin atd., pro profesionální uživatele.

Foto z elektronového mikroskopu

 

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP). 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo: Varování 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte prach.  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  P391 Uniklý produkt seberte.  

P502 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

Další nebezpečnost: 

Fyzikální nebezpečnost: prach může se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se) v příloze XIII nařízení ES 1907/2006 REACH. 

                                                                                                                                                                                    

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: