VÝLUKA ESHOPU, DOVOLENÁ OD 13.7. DO 21.7.2020, objednávky budeme pouze přijímat, odesílat je začneme od 22.7.2020.

Sulfid antimonitý, 10kg, AKCE!!

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 10 hodnocení
 
Action Tip
 

Sulfid antimonitý - Surma, jemný tmavě šedý až černý prášek.

Dostupnost Skladem
Běžná cena 5 999 Kč
Ušetříte 3 309 Kč (–55 %)
Cena 2 223,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 2 690 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Sulfid antimonitý - surma
 

Sulfid (sirník) antimonitý, vzorec Sb2S3, Surma, velmi jemný tmavě šedý až černý prášek.

CAS: 1345-04-6

Vlastnosti                                             
 
 Ztráta sušením při 105°C                           max.0,2%
 Zbytek na sítě 0,045mm                            max.0,5%
 Sb                                                           min.70%
 S                                                             25,0-28,3%
 volná síra                                                 max.0, 07%
 látky nerozpustné v lučavce královské        max.0,5%
 pH                                                           4,0-4,5

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo:Varování

H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P281  Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
Látka nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT ( perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB ( velmi persistentní, velmi se bioakumulující ).


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.