Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Versálová červeň, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
Action
 

Červený prášek bez zápachu, organické barvivo.

Dostupnost Skladem
Běžná cena 290 Kč
Ušetříte 53 Kč (–18 %)
Cena 195,90 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 237 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Versálová červeň
 

Výborně sublimující sytě červené organické barvivoOrganický pigment pro průmyslové využití.

CAS: 2814-77-9

Obsah červeného pigmentu 94,5 - 96,5%, červený prášek bez zápachu

pH: 6,5 - 8,5 20°C 10g/l H2O

Hustota: 1,448 g/cm3

Nerozpustný ve vodě

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný, přesto je potřebné preventivně dodržovat bezpečnostní opatření obvyklá při zacházení s chemikáliemi, aby bylo zamezeno styku s pokožkou, očima a dýchacími cestami. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

Na základě informací dostupných výrobci / dovozci výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle evropské legislativy pro klasifikaci a značení dle směrnice 67/548/EHS ani dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). Výrobek nepodléhá povinnému označování dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Složky této směsi nesplňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Směs rozvířeného prachu se vzduchem může být výbušná.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář